Praktijkinformatie

Kosten en vergoedingen

Als GZ-Haptotherapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH). Mijn behandelingen worden daardoor geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende pakket van zorgverzekeraars. Een behandeling van 50 – 60 minuten kost 90 euro. Voor meer informatie over het register van Haptotherapeuten en de VVH, klik hier.
Neem contact op met je eigen zorgverzekeraar voor meer informatie of klik hier voor een vergoedingsoverzicht per verzekeraar.

Praktijkvoorwaarden

1. Kosten:
Een behandeling haptotherapie kost € 90-, en duurt ongeveer 50-60 minuten. Telefonische kennismaking is vrijblijvend en kosteloos. Een eerste intake duurt 60 minuten en het tarief is gelijk aan één behandeling.

2. Betaling en vergoeding:
Na de behandeling stuur ik de factuur per mail. Daarnaast stuur ik een tikkie of de betaling kan via overboeking worden voldaan. Het bedrag dient dan binnen 14 dagen op mijn rekening te staan. De factuur kan ingediend worden bij uw zorgverzekeraar. Omdat ik aangesloten ben bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) worden de behandelingen door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

3. Verhindering:
Als u verhinderd bent, dient u de afspraak ten minste 24 uur van te voren af te zeggen. Is dit niet het geval dan wordt de gereserveerde tijd alsnog bij u in rekening gebracht. Verzetten of annuleren kan via de telefoon (06-44708093) of de mail (praktijklevenmetgevoel@gmail.com).

4. Verslaglegging en informatie aan derden:
Het informeren van huisarts/verwijzer gebeurt schriftelijk en alleen met uw instemming. Verder overleg met derden gebeurt alleen in samenspraak en met uw toestemming.

5. Beëindiging:
Ter afsluiting van het therapieproces is er altijd een afsluitende behandeling of gesprek.  Beëindiging van het therapieproces wordt door u of mij in het voorlaatste gesprek aangekondigd. Terugkoppeling met huisarts of verwijzer gebeurt wederom in samenspraak en met instemming.

6. Schade:
De therapeut is niet verantwoordelijk voor (im)materiële schade die u geleden heeft tijdens het bezoeken van de praktijk. Dit geldt ook voor zoekgeraakte spullen.

7. Klachten:
Indien er klachten zijn, laat het mij zo snel mogelijk weten. Dan werken we samen aan een oplossing. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan ben ik aangesloten bij een klachtencommissie van de VVH. Meer informatie over de klachtenprocedure van de VVH vindt u hier.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb daarnaast een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 20 jaar.

Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  . NAW-gegevens verzekerde
  . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  . Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  . Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  . Kosten van de behandeling

Beroepscode

Als lid van de VVH houd ik mij aan de beroepscode voor haptotherapeuten. Meer informatie over deze code vind je hier.